Spring til indhold
HomeUndervisere

Entreprenørskabsundervisning

Find metoder og værktøjer til din undervisning

Vil du gerne i gang med at udvikle et undervisningsforløb, der klæder dine studerende på til at arbejde entreprenant? Her finder du en samlet oversigt over konkrete metoder og værktøjer, som du kan anvende til at fremme entreprenante kompetencer hos dine studerende.

Entreprenørskabsundervisning

Find metoder og værktøjer til din undervisning

Vil du gerne i gang med at udvikle et undervisningsforløb, der klæder dine studerende på til at arbejde entreprenant? Her finder du en samlet oversigt over konkrete metoder og værktøjer, som du kan anvende til at fremme entreprenante kompetencer hos dine studerende.

Nedenfor kan du se en model over en Entreprenørskabs-PBL-proces, der danner udgangspunkt for arbejdet med at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer.

Med procesmodellen for Entreprenørskabs-PBL-projekter sætter vi fokus på, at der i et entreprenørskabsorienteret projektforløb er et mere bevidst fokus på nytænkning og værdiskabelse end i et traditionelt projektforløb. Modellen indeholder samme elementer som et traditionelt PBL-forløb, men beriger læreprocessen med et særligt fokus på det iterative aspekt, hvor studerende får mulighed for at gennemløbe faserne i modellen flere gange. Desuden viser modellen, at resultatet der sigtes mod, både er læring for de studerende og ny værdiskabelse for eksterne parter.

FIND VÆRKTØJER TIL HVER FASE I MODELLEN

Modellen ovenfor kan i sig selv anvendes som et værktøj til at planlægge en entreprenant PBL-proces, men sammen med modellen er der også en oversigt over metoder og værktøjer, du kan anvende i din undervisning. De er kategoriseret nedenfor efter, hvilken fase af en Entreprenørskabs-PBL-proces de knytter sig til. 

Genvej til alle værktøjer

Nedenfor har vi listet alle 10 værktøjer, som du kan bruge i din undervisning.

 1. 1

  1-2-GRUPPE

  1-2-gruppe fremmer det entreprenante mindset med plads til kreativitet og innovation gennem gruppedannelse og gruppearbejde. Metoden fremmer, at gruppen bruger tid på at generere ideer, og at flere ideer udvikles, inden gruppen diskuterer og udvælger ideerne.

  Klik her for at download værktøjet.

 2. 2

  BILLEDFREMSTILLELSE

  Billedfremstillelse sætter fokus på konceptualisering i den indledende fase af et entreprenørskabs-PBL-projekt. Værktøjet har især fokus på samarbejdsprocesser og fælles tematisering, og det bidrager til, at studerende kommer til at tale sammen og interessere sig for hinandens forståelser af forskellige fænomener.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 3. 3

  FIE-MODELLEN

  FIE-modellen kan understøtte udviklingen af et nyt entreprenørskabs-PBL-projekt, hvor FIE bliver et forstudie til selve projektet. Værktøjet kan også bruges i selve projektet, hvor det kan øge sandsynligheden for, at projektet skaber værdi for de studerende og for de involverede samarbejdspartnere.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 4. 4

  FREMTIDSVÆRKSTED

  Fremtidsværkstedet guider de studerende igennem centrale dimensioner af en innovationsproces fra problemidentifikation til virkeliggørelse. Det sker med hjælp fra regler og strukturer, der på en demokratisk måde, understøtter en samarbejdsbaseret innovationsproces.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 5. 5

  LEARNING PLAN

  Learning Plan kan fungere som et effektivt progressionsværktøj for en iværksætter- eller projektgruppe under udvikling og gennemførelse af projektet. Værktøjet understøtter alle faser i et entreprenørskabs-PBL-projekt.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 6. 6

  METODE FOR INTRODUKTION TIL BUSINESS CASES

  Metode for introduktion af business-cases sikrer værdiskabelsen i et projekt ved at indføre læringsmål omkring business cases og cost-benifit analyse. Værktøjet er en eksemplificering af, hvordan man kommer igennem hele processen i et entreprenørskabs-PBL-projekt.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 7. 7

  MINIPROJEKTET

  Miniprojektet understøtter problemorienteringsfasen i et entreprenørskabs-PBL-projekt. Metoden sigter imod at kombinere og anvende teorier, metoder og teknikker til at løse en kompleks ide til entreprenørskab.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 8. 8

  OBJEKT TEATER & SANDBOXING

  Objekt Teater & Sandboxing relaterer sig til alle faser i et entreprenørskabs-PBL-projekt, dog med størst bidrag til udforskning af antagelser, eksperimenter og værdiskabelse. Værktøjet kan bl.a. fungere som et kommunikationsredskab mellem en projektgruppe og dens samarbejdspartnere, herunder vejlederen.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 9. 9

  PROFESSIONEL UNDREN OG UNDRINGSVÆRKSTEDET

  Professionel undren og undringsværkstedet kan fungere som understøttende procesværktøjer for studerende ift. udvikling af problemforståelse, læring, dannelse og entreprenante kompetencer. Metoderne kan understøtte deltagernes engagement og fordybelse i gruppen, gruppens samlede arbejdsproces og dens løbende refleksioner.

  Klik her for at downloade værktøjet.

 10. 10

  TEAMKEY

  TeamKey er koblet til gruppens samlede proces og sætter bl.a. fokus på den enkeltes personlige forudsætninger og disses betydning for gruppens og egne valg i projektforløbet. Igennem samarbejdet med omverdenen medvirker værktøjet til øget selvindsigt og læring om ens egen og andres kompetencer og entreprenante mindset.

  Klik her for at downloade værktøjet.