Spring til indhold
Home

Om AAU Innovation

AAU Innovation understøtter Aalborg Universitets kerneaktiviteter: forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Vi bidrager med indsatser, der udvikler innovationsmiljøet på og omkring Aalborg Universitet.

Om AAU Innovation

AAU Innovation understøtter Aalborg Universitets kerneaktiviteter: forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Vi bidrager med indsatser, der udvikler innovationsmiljøet på og omkring Aalborg Universitet.

AAU Innovation består af omtrent 45 medarbejdere, der er organiseret i fire enheder:

  • Forskningsinnovation
  • Studenterentreprenørskab
  • INNOVATE Event & Support
  • Ledelsesstøtte

Vores fornemste opgave er at fremme tilgængeligheden af innovation, entreprenørskab og viden om kommerciel udnyttelse af forskning på tværs af Aalborg Universitet (AAU).

Vi arbejder for at etablere et dynamisk og ambitiøst innovationsmiljø på AAU, der fremmer kreativitet, samarbejde og teknologisk udvikling. Gennem vores forskellige enheder tilbyder vi programforløb, sparring og vejledning inden for innovation og entreprenørskab til forskere, undervisere og studerende på AAU. Dette har blandt andet til formål at støtte den praktiske anvendelse og kommercialisering af universitetets forskning og viden til gavn for samfundet.

Med andre ord arbejder vi målrettet med at klæde studerende på med et entreprenørskabsmindset og -evner, samt støtte etableringen af nye forskningsbaserede og innovative virksomheder, der kan lede vejen mod konkrete løsninger på fremtidens udfordringer.

Hos AAU Innovation arbejder vi hen imod at skabe en bro mellem akademisk viden og realiseringen af innovative idéer, og vi stræber efter at være en drivkraft for udviklingen af både studie- og forskningsbaserede iværksætterinitiativer.

Teknologioverførsel

Vi understøtter entrepreneuriel nyttiggørelse af forskning og sikrer virksomheder og investorer let adgang til viden og teknologier, som kan gøre en forskel i samfundet.

Entreprenørskab

Vi bidrager til at udvikle en entreprenant kultur i forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Vi støtter de studerende, forskere og undervisere, der ønsker at bruge deres faglige viden og kompetencer til at starte egen virksomhed.

Vidensamarbejde

Vi bygger bro mellem uddannelse, forskning og omverden og understøtter Aalborg Universitets vision om at skabe viden for verden. Vi bidrager til nyttiggørelse af ny viden og til at sikre, at AAU forbliver førende på vidensamarbejde med det omgivende samfund.

En afdeling med fælles missioner

AAU Innovations enheder arbejder hver især og sammen ud fra den fælles mission at bidrage til en entreprenant kultur, et entreprenant mindset og entreprenante kompetencer hos studerende, undervisere og forskere på Aalborg Universitet.

Læs mere om AAU Innovations enheder

AAU Innovation

Kontakt os

Du er altid velkommen til at give os et kald eller sende os en mail.

Find kontaktinformationer på vores medarbejdere

AAU Innovation

Kontakt os

Du er altid velkommen til at give os et kald eller sende os en mail.

Find kontaktinformationer på vores medarbejdere