Forskningsstøtte og vidensamarbejde

AAU Innovation understøtter Aalborg Universitets kerneaktiviteter: forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Vores mål er at hjælpe AAU’s forskere og studerende med at få nyttiggjort deres viden til gode for samfundet, nationalt og globalt.