AAU logo

AAU innovation og forskningsstøtte

AAU Innovation og Forskningsstøttes formål er at understøtte og fremme AAU’s videnssamarbejde og relationer til de omkringliggende omgivelser.

AAU Forskningsstøtte v. Kontraktenheden og Fundraising og projektledelse hjælper forskerne på AAU med fx projektansøgninger, finansieringsmuligheder og kontrakter.

AAU Innovation fremmer vidensoverførsel og samarbejder gennem bl.a. drift og udvikling af netværk, klynger, strategiske partnerskaber, Matchmaking, kommercialisering og patentering af opfindelser samt fremme af entrepreneurship gennem uddannelser og inkubatorprogrammer. AAU Innovation har tillige en selvstændig enhed med lokation på campus i Sydhavnen til at understøtte lokale innovationssamarbejder.

Download organisationsdiagram

Kontakt

aauinnovation@adm.aau.dk

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

Referater fra Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SA) findes her

Læs mere her

 • +

  Science for Society 2.0

  AAU Innovation deltager i projektet Science for Society 2.0, som har til formål at nyttiggøre AAU forskning i det omkringliggende samfund og erhvervsliv i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

  Er du forsker ved AAU, kan AAU Innovation derfor hjælpe dig med at koble din forskning med studerende og virksomheder eller se på forretningsmulighederne i din forskning.

  Læs mere på www.sea.aau.dk/staff-phd/research-to-business/

  Science for Society 2.0 er et 3-årigt projekt, som er delvist finansieret af EU-interreg.

  AAU innovation deltager i projektet sammen med en række andre danske og svenske uddannelsesinstitutioner.

   

  Interreg        Science for Society 2.0