AAU logo

Om sekretariatet

Sekretariatet servicerer Innovationsdirektøren og AAU Innovations områdeledere med ledelsesstøtte i relation til :

  • Mødebooking, -forberedelse og  -opfølgning
  • Koordinering af tværgående administrative opgaver
  • Sekretariatsbetjening af tilknyttede råd og eksterne samarbejder
  • Udviklings- og implementeringsopgaver
  • Sagsbehandling og høringssvar
  • Budget og regnskab; løn- og driftsøkonomi samt projektøkonomi
  • Kommunikation

Kontakt sekretariatet

Har du spørgsmål, kan sekretariatet kontaktes på Innovation-sek@adm.aau.dk eller telefon 9940 7364.