AAU logo

House of Energy

Nordjylland har styrkepositioner på en af række af fremtidens og nutidens vedvarende energiteknologier, bl.a. vindenergi, brint- og brændselscelleteknologi og energieffektivt byggeri. Samarbejdsplatforme og Fundraising og Projektledelse (Aalborg Universitet) spiller en aktiv rolle udviklingen af en samlet energiplatform, House of Energy, der sammenlægger en række nordjyske energinetværk og aktiviteter.

Formålet med etableringen af en samlet nordjysk energiplatform:

  • At skabe en tættere kobling mellem universitetets forsknings- og udviklingsmiljøer og de nordjyske virksomheder
  • Forskellige teknologier bringes tættere sammen, hvilket åbner for faglig synergi
  • Regionens energivirksomheder styrkes gennem understøttelse på erhvervsfremmeområdet
  • Regionens energivirksomheder og aktører styrkes gennem bedre evne til at opnå ny ikke-regional finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Nordjylland
  • Fælles branding, som placerer Nordjylland på Danmarks – og verdenskortet som et ”Energy Hub”, hvilket vil kunne tiltrække etablering af nye virksomheder og arbejdskraft til regionen.

Kontakt House of Energy

Anders Tendal Christiansen
Samarbejdsplatforme
Tlf. 9940 7324
Mail: atc@adm.aau.dk

Esben Ahlmann Hjuler
Fundraising og Projektledelse
Tlf: 9940 7340
Mail: eah@adm.aau.dk