Find Medarbejder

Innovationsdirektør

Vidensamarbejdschef

Sekretariat

AAU Match

Fundraising og projektledelse

Supporting Entrepreneurship Aalborg University

Kontraktenheden

Patent og kommercialisering

AAU Ph.d.

Forskningsstøtte og vidensamarbejde

AAU Innovation understøtter Aalborg Universitets kerneaktiviteter: forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Vores mål er at hjælpe AAU’s forskere og studerende med at få nyttiggjort deres viden til gode for samfundet, nationalt og globalt.