AAU logo

Find Medarbejder

Innovationsdirektør

Vidensamarbejdschef

Sekretariat

AAU Match

Supporting Entrepreneurship Aalborg University

Kontraktenheden

Fundraising og projektledelse

Patent og kommercialisering

Samarbejdsplatforme

AAU Innovation og Forskningsstøtte’s formål er at understøtte og fremme AAU’s videnssamarbejde og relationer til de omkringliggende omgivelser.

AAU Forskningsstøtte v. Kontraktenheden og Fundraising og projektledelse hjælper forskerne på AAU med fx projektansøgninger, finansieringsmuligheder og kontrakter.

AAU Innovation fremmer vidensoverførsel og samarbejder gennem bl.a. drift og udvikling af netværk, klynger, strategiske partnerskaber, Matchmaking, kommercialisering og patentering af opfindelser samt fremme af entrepreneurship gennem uddannelser og inkubatorprogrammer. AAU Innovation har tillige en selvstændig enhed med lokation på campus i Sydhavnen til at understøtte lokale innovationssamarbejder.

Download organisationsdiagram

Kontakt

aauinnovation@adm.aau.dk