AAU logo

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

Arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

AAU Innovations Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SA) er sammensat ud fra de medarbejdergrupper som er på AAU Innovation (DJØF, DM, IDA og HK). Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMiU) er lagt sammen, således udvalget hedder SA.

Udvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Formandsposten er til lederen (øverste) og næstformandsposten bliver tildelt B-siden, som vælger næstformanden blandt deres midte.

 

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller problemer i forhold til dit arbejdsmiljø.

Dit arbejdsmiljøudvalg Ved AAU Innovation er:

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SA) AAU Innovation

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Formandsposten er til lederen (øverste) og næstformandsposten bliver tildelt B-siden, som vælger næstformanden blandt deres midte.

Udvalget mødes jævnligt for at drøfte arbejdspladsens forhold. Det er arbejdspladsens udvikling og fremtid, der er i centrum for dialogen​.

Forretningsdagsorden 

Forretningsdagsorden for Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget


​Medlemmer af udvalget ved AAU Innovation

Ledelse (a-Siden):

Formand Dorte Stigaard
Innovationsdirektør

Lotte Bonderup
​Områdeleder, ph.d.

Marie Fallgaard
​Områdeleder, SEA & Match

Charlotte Pedersen Jacobsen
Forskningsstøttechef, Fundraising & Projektledelse

Suppleant Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen
Områdeleder, Fundraising & Projektledelse

Medarbejdere (B-siden):

Næstformand Michael Eriksen
DJØF

Anne B. Pors
​Dansk Magisterforening (DM)

Jacob Lundberg

Kathrine T. Pajkes
Medarbejdervalgt repræsentant

Anne R. Bock

Suppleant Anja Prisskov

SEKRETÆR FOR UDVALGET

Karin Rosen Christensen

 

mødeplan 2020
 

Oversigt over møder og andre relevante frister i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget 2020

AMiU referater

Referater fra AMiU-møder 2017:

Referat 13.11.2017
Refetat 24.05.2017

Har du spørgsmål til referaterne, er du velkommen til at tage kontakt til et af udvalgets medlemmer.

 

Datablade

For at se databladene skal du klikke på fanebladet "dokumenter", og der vælge dokumenter.

Opvaske- og afspændingsmiddel 

Diverse rengøringsmidler

Personlig pleje Wecare