AAU logo

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

Arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller problemer i forhold til dit arbejdsmiljø.

Dit arbejdsmiljøudvalg (AMiU) Ved AAU Innovation er:

AMiU referater

Referater fra AMiU-møder 2017:

Referat 13.11.2017
Refetat 24.05.2017

Har du spørgsmål til referaterne, er du velkommen til at tage kontakt et af udvalgets medlemmer.

 

Datablade

For at se databladene skal du klikke på fanebladet "dokumenter", og der vælge dokumenter.

Opvaske- afspændings og bækkenskyllemidler

 

Diverse rengøringsmidler

 

Personlig pleje Wecare

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SA) AAU Innovation

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget (SA) består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Formandsposten er til lederen (øverste) og næstformandsposten bliver tildelt B-siden, som vælger næstformanden blandt deres midte.

Udvalget mødes jævnligt for at drøfte arbejdspladsens forhold. Det er arbejdspladsens udvikling og fremtid, der er i centrum for dialogen​.


​Medlemmer af udvalget ved AAU Innovation

Ledelse (a-Siden):

Formand Dorte Stigaard
Innovationsdirektør

Peter Rasmussen
​Områdeleder, Patent og Kommercialisering

Marie Fallgaard
​Kst. Områdeleder, SEA

Suppleant Marlene Kræmmer Sparre
​Kst. Områdeleder, Sekretariatet
 

Medarbejdere (B-siden):

Næstformand Anne B. Pors
​Dansk Magisterforening (DM)

Anders T. Christiansen
​IDA

Kathrine T. Pajkes
​DJØF

Anne R. Bock
​HK

Michael Eriksen
​Arbejdsmiljørepræsentant

Suppleant Anja Prisskov
​HK