Dit lokale arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalg AAU Innovation

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller problemer i forhold til dit arbejdsmiljø.

Dit arbejdsmiljøudvalg (AMiU) Ved AAU Innovation er:

AMiU referater

Referater fra AMiU-møder kan findes på AAU Innovations fælles O-drev.

Har du spørgsmål til referaterne, er du velkommen til at tage kontakt et af udvalgets medlemmer.

 

Datablade

For at se databladene skal du klikke på fanebladet "dokumenter", og der vælge dokumenter.

Opvaske- afspændings og bækkenskyllemidler

 

Diverse rengøringsmidler

 

Personlig pleje Wecare